managers
   
     
     

Profiel(en) beschikbare Project Manager(s)/Leider(s) :

PKpic

‘Peter van der Kolk’

Motivatie: Zijn voornaamste drijfveer is het realiseren van
opdracht(en) voor klanten, samen met een team van mensen. Iets
neerzetten, dat is zijn doel. Door zijn grote ervaring en gedrevenheid
is hij snel thuis in het applicatiedomein van de opdrachtgever, op
technisch, organisatorisch, financieel en administratief gebied. Zijn
technische achtergrond helpt hem hierbij. Verantwoordelijk voelt hij
zich voor zijn opdrachten!

Hij is in staat om in te zoemen op alle details als dit nodig is voor de
opdracht, om de goede keuzes te kunnen maken en het creëren van
een breed draagvlak met de betrokken partijen. Verder zorgt hij er als
(interim) Projectleider/Project Manager voor dat het geheel in de juiste
richting beweegt (Business/IT).

Specialisme: Sterk in gedachten van opdrachtgevers te "vertalen"
in werkende producten, diensten en systemen, door leiding te geven
(technisch en organisatorisch) aan Ontwikkeling-projecten (R&D),
met extra focus op Systeem Integratie.

Werkervaring: Een achtergrond heeft hij in de ontwikkeling van
besturingssoftware en hij is gespecialiseerd in de Technische
Automatisering. Van daaruit is hij uitgegroeid via Software Architect
naar Technisch Projectleider / Project Manager van technische
projecten waarbij hij veel ervaring heeft in Multi-disciplinaire
projecten. Recentelijk heeft hij veel ervaring opgedaan met
Program Management Office activiteiten, Project/Programma
Planningen en Resource and Demand Management. Maar ook als
Financial en Project Controller van complete Business/IT
Programma's en het leiden van IT projecten.

Meerwaarde: Door het creëren van op maat gemaakte
Dashboarding-tooling m.b.v. Excel eventueel in combinatie met
MS Project. Dit om de controle over de op te leveren Project /
Programma deliverables te vergroten, dit op zowel planning als
financieel gebied.

Zijn toegevoegde waarde is dat hij in Multi-disciplinaire projecten een
goed inzicht heeft in alle benodigde expertises: hij kan oordelen over
specificaties, over inhoudelijke voortgang en over de opgeleverde
resultaten.

Verder heeft hij ruime ervaring met het (incrementeel en iteratief)
ontwikkelen van technische en industriële systemen (o.a. real-time,
embedded) en met complexe engineering projecten (besturing).

Ook houdt hij zich bezig met Project Management bij projecten waarbij
meerdere bedrijven zijn betrokken. De expertises zijn dan verdeeld
over de deelnemende bedrijven. Hij is niet gelieerd aan één van de
bedrijven en vult dan ook een objectieve rol in. Hierbij staat het
belang van het project voorop.

Hij streeft naar een combinatie van efficiëntie en effectiviteit door
repeterende werkzaamheden te automatiseren om zo meer tijd te
hebben voor operationele zaken. Zijn werkwijze is heel pragmatisch
en hij beperkt zich tot dingen die zorg dragen voor succesvolle project
opleveringen in korte tijd door o.a. gestructureerd en planmatig te
werken (.-Plan-Do-Check-Act-.).

Expertisegebieden:
   • (interim) Project Control / Projectleiding, Programma en/of
      Project Management (specialisme: Development)
   • Crisis Management
   • Financieel Management & Control
   • Stroomlijnen van organisaties (Technisch en/of Business)
   • Optimalisatie van Development processen (projecten en
      organisaties)
   • Verander Management
   • Project / Programma / Portfolio Management Office (PMO)
   • Oplossen van complexe vraagstukken/knelpunten in
      (Ontwikkelings-)trajecten
   • Integratie projecten: Hard- en Software (Mechatronica)
   • Samenwerking tussen bedrijven/afdelingen creëren en
      vervolgens het managen van gezamenlijke projecten
      (mogelijk over bedrijfsgrenzen)

Vraag per email een up-to-date CV op: pvdkolk@helioment.nl


    © copyright 2008-2023 | Helioment B.V. CONTACT Privacy Disclaimer