Een specialiteit waarmee HELIOMENT zich o.a. onderscheid zal
duidelijk gemaakt worden a.d.h.v. een case
:

“Op directieniveau van bedrijven met verschillende expertises is men
zich ervan bewust dat ze samen iets Innovatiefs kunnen neerzetten.
Hier is men het dan ook vrij snel eens over een intensieve
samenwerking, maar hoe is dat op operationeel niveau ?
Bedrijf A levert b.v. de Projectmanager/leider omdat die geschikt en
beschikbaar is. De medewerkers van Bedrijf B voelen zich zeer
vaak ondergeschikt door deze invulling. Verder zal men zich regelmatig
afvragen of de gemaakte keuzes wel volledig in het belang van het
project zijn ?
Dit terwijl beide bedrijven, elkaar juist hard nodig hebben (elkaar
aanvullen) om het nieuwe product, dienst of service in de markt te
kunnen zetten.
Oplossing : onnodige interne spanning in het projectteam vermijden
door één onafhankelijke externe ervaren Projectmanager/leider
gezamenlijk in te huren, die in staat is om een duidelijke
Projectorganisatie neer te zetten, met een helder doel en eenduidige
transparante belangen !"

    © copyright 2008-2023 | Helioment B.V. CONTACT Privacy Disclaimer